LivingSkills Kuntoutus

Työvälineellä voi mitata arkeen, asumiseen tai kuntoutumiseen tukea tarvitsevien palvelunkäyttäjien toimintakykyä, elämänlaatua ja tuen vaikuttavuutta. Alun perin työväline on kehitetty mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeisiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien, kuten sosiaalista tukea tarvitsevien nuorten, kanssa.

Työvälineen lähtökohtana on toipumisorientaatio: omat toiveet ja unelmat kannattelevat ja motivoivat kohti hyvää tulevaisuutta!

 

LivingSkills Hoiva

Työväline on kehitetty ensisijaisesti ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointiin. LivingSkills Hoiva työvälinettä voidaan käyttää myös vammaispalveluissa kuntoutuksen työvälineenä tai tuen tarpeen arviointiin.

LivingSkills Omaisen hyvinvointi

LivingSkills Kuntoutus ja LivingSkills Hoiva sisältävät myös läheisten tilannetta kartoittavan työvälineen. LivingSkills Omaisen hyvinvointi –työväline on tarkoitettu omaisten tilanteen, yhteistyösuhteen ja tuen tarpeen arvioimiseen. Läheisen sairastuminen tai tuen tarve kuormittaa usein myös omaisia ja vaatii heiltä sopeutumista. Esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaisilla on huomattavan suuri riski itsekin sairastua masennukseen. Omaiset tarvitsevat tukea jaksamiseensa ja pitävät yhteistyötä ammattihenkilöiden kanssa tärkeänä.